Detektorji AVANSA

Detektorji plina

Skladiščenje plina v zaprtih prostorih (trgovine, pisarne, stanovanja, skladišča, garaže) ima lahko resne posledice. Z vgradnjo detektorjev plina lahko preprečite zastrupitev, zadušitev, požar ali eksplozijo. Odvisno od vrste detektorja, lahko zazna kopičenje metana, butana ali propana, preden ogrozijo življenje ali premoženje. Zaznavanje je lokalno in vizualno ter zvočno. Če je detektor priključen na elektromagnetni ventil za plin, ga lahko izklopite v primeru puščanja plina.

 • 1 - Zelena LED (Power) pomeni, da detektor deluje
 • 2 - Rdeča LED (Alarm) označuje detekcijo plina
 • 3 - Rumena LED (Napaka) označuje napake v delovanju
 • 4 - Gumb za testiranje, pritisnite ta gumb, da preizkusite funkcijo zvočnega alarma. Za preverjanje zapiranja ventila morate to funkcijo aktivirati na naslednji način. Pritisnite tipko TEST, ko detektor ni priključen na električno omrežje. Držite pritisnjen gumb, povežete kabel detektorja z električno vtičnico. Spustite gumb. Počakajte, da LED lučka preneha utripati. Sedaj lahko zaprete ventil s pritiskom gumba TEST

Montažo

Detektor ki je zasnovana za odkrivanje puščanja metana, mora biti nameščen na steni, 30 cm pod stropom. Zemeljski plin (metan) je lažji od zraka in se nabira na vrhu prostora.
Za zaznavanje LPG (butan, propan) je detektor nameščen na steni na višini približno 30 cm od tal. LPG je težji od zraka in se nabira na dnu prostora.

Avansa 100M
 • Napajanje: AC 220V 50Hz
 • Občutljivost: 10% L.E.L. (spodnja meja eksplozije)
 • Odzivni čas: <30 s
 • Poraba energije: v normalnem načinu delovanja <1,5 W - alarm 3 W
 • Delovna temperatura: -15°C - 50°C
 • Vlažnost: <97% RH (relativna vlažnost)
 • Glasnost opozorila: >90 dB (decibelov) pri 1 m od detektorja
 • Dimenzije priključitve: 1
 • Možnost priključitve na elektromagnetni ventil 12V DC
 • Polarnost: bela (+) pozitivna, črna (-) negativna
 • Teža: 250 g
 • Plin, ki ga je mogoče zaznati: zemeljski plin (metan), LPG (butan, propan)
 • kupi
Avansa 100M
Tehnični parametri detektorja
 • Napajanje: AC 220V 50Hz
 • Občutljivost: 10% L.E.L. (spodnja meja eksplozije)
 • Odzivni čas: <30 s
 • Spotreba energie: v normalnem načinu delovanja <1,5 W - alarm 3 W
 • Delovna temperatura: -15°C - 50°C
 • Vlažnost: <97% RH (relativna vlažnost)
 • Glasnost opozorila: >90 dB (decibelov) pri 1 m od detektorja
 • Dimenzije priključitve: 1
 • Možnost priključitve na elektromagnetni ventil 12V DC
 • Polarnost: bela (+) pozitivna, črna (-) negativna
 • Teža: 250 g
 • Plin, ki ga je mogoče zaznati: zemeljski plin (metan), LPG (butan, propan)
Tehnični parametri ventila
 • Vrste plinov: zemeljski plin (metan) in LPG (butan, propan)
 • Elektromagnetno telo: zlitina iz medenine, nikelj
 • Tesnilni material: guma NBR/EKM
 • Delovna temperatura: -10 °C - + 50°C
 • Povezave: G1/2" DN15, G3/4" DN20, G1" DN25
 • Odpiranje: ročno
 • Zapiranje - 9 V DC - 12 V napetost ali ročno
 • Čas zaklopa: >1s
 • Polarnost: bela žica (+) pozitivna, črna žica (-) negativna
 • Maksimalni tlak: 500 mbar (maks. 1 bar preizkusni tlak za 20 minut)
 • kupi

Ne nameščajte detektorja:

Priključitev na elektromagnetni ventil (12v DC)

Priključitev na elektromagnetni ventil se izvede s priključnim kablom, ki je priložen k detektorju, v skladu s polariteto, belo (+) pozitivno in črno (-) negativno. Če dolžina ni zadostna, se lahko kabli podaljšajo, vendar skupna dolžina kabla od delenoidnega ventila do detektorja ne sme presegati 20 metrov. Upoštevati je treba tudi barvo in polarnost vlaken. Nepravilna polarnost poškoduje elektromagnet. Detektor se napaja iz električnega omrežja na napetosti 220V AC, 50Hz. Ko je priključen, bo detektor zapiskal. Detektor potrebuje kratek čas za stabilizacijo. Stabilizacija lahko traja več kot 3 minut; to predstavlja čas, ki je potreben, da senzor plina vstopi v normalno delovanje. V tem času utripajo LED diode. Ko LED ne utripa več, bo detektor preklopil v normalno delovanje, ve zelena LED bo neprekinjeno svetilo, kar pomeni, da detektor deluje. Dokler sveti zelena LED, ste lahko prepričani, da detektor deluje. Za optimalno delovanje je potrebno detektor enkrat mesečno očistiti s sesanjem prahu. Ne odpirajte detektorja med sesanjem. Posesajte samo odzračevalne odprtine. Aparata se ne dotikajte s cevjo za sesalnik. Vsak mesec preskusite delovanje s pritiskom na testni gumb ali pa naložite sproščeni plin iz vžigalnika skozi reže za odzračevanje na dnu detektorja. Japonska tehnologija senzorjev za plin je odlične kakovosti. Detektor ima občutljivost 10% L.E.L, tj. detektor zazna prisotnost plina in signalizira, ko koncentracija plina doseže 10% minimalne koncentracije, ki lahko povzroči eksplozijo (LEL). Spodnja meja eksplozije je minimalna koncentracija goriva v mešanici goriva / oksidanta, iz katere se lahko eksplozija samostojno razširi z lokalnega območja. Ko detektor prepozna prisotnost plinov, oddaja zvočni alarm in ukazuje, da se elektromagnetni ventil zapre. Rdeča LED dioda bo utripala in detektor bo piskal v presledkih.

Kaj storiti, ko zaslišite alarm?

Ne uporabljajte nobenih stikal! Odprite vrata in okna za prezračevanje prostora, zaprite vse plinske ventile in takoj zapustite območje! Ne uporabljajte električnih ventilatorjev in ne vklopite drugih naprav, ki uporabljajo elektriko. Izogibajte se iskri. Za razpoložljivost se obrnite na lokalno distribucijsko podjetje za plin! V območju ne uporabljajte nobenega telefona, saj lahko iskra povzroči požar ali celo eksplozijo. Ne vračajte se v območje, dokler ni popolnoma prezračeno in dokler pušča plina ni odkrita in popravljena! Upoštevajte, da so vsi alarmi detektorja plina resnični, dokler se ne preveri vse možne uhajanje plina. Detektor plina ne nadomesti zavarovanje za izgubo blaga ali drugega zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja. Zavarovalno kritje temelji izključno na vašem zavarovanju. Detektor ne izključuje vaše obveznosti varne uporabe in vzdrževanja v dobrem stanju vseh naprav in opreme, ki delujejo na plin. Te morajo redno preverjati pooblaščene osebe. Detektor zmanjša število nesreč zaradi uhajanja plina. Detektor ni popolna naprava, katera koli elektronska naprava ima določene meje in ni vedno sposobna zaznati prisotnosti plina v vseh okoliščinah. V primeru izpada električne energije detektor ne deluje. Detektor morda ne bo deloval zaradi napak v napajanju. Detektor ne more zaznati uhajanja plina na drugem nadstropju hiše. Zaznava lahko le puščanje v prostoru, kjer je nameščen. Zato mora biti detektor nameščen na vsakem nadstropju stavbe in v vsakem prostoru, kjer lahko uhaja plin. Plinski detektor ne more zaznati prisotnosti ogljikovega monoksida ali dima. V ta namen uporabite detektor ogljikovega monoksida ali detektor dima. Plinski detektor kaže prisotnost plina v bližini senzorja. Plin je lahko prisoten tudi v drugih delih hiše, zaprta vrata pa lahko preprečijo, da plin doseže detektor.

Detektorji ogljikovega monoksida

Skladiščenje plina v zaprtih prostorih (trgovine, pisarne, stanovanja, skladišča, garaže) ima lahko resne posledice. Z namestitvijo detektorja ogljikovega monoksida je mogoče preprečiti zastrupitev ali zadušitev. Zastrupitev z ogljikovim monoksidom (CO) nastane zaradi vdihavanja tega strupenega plina. Ker plin nima vonja, ne draži in nima barve, se zastrupitev dogaja brez občutka. Če žrtev spi, ne čutijo nobenih simptomov in smrt je v takih situacijah zelo velika. Detektor lahko odkrije kopičenje ogljikovega monoksida, preden ogrozi življenje.

 • 1 – LED "Power"; označuje, ali detektor deluje
 • 2 - Rdeča "CO"

  - zaznavanje prisotnosti ogljikovega monoksida (rdeča barva)

  - napaka delovanja (rumena barva)

  - umerjanje ali samočiščenje (zelena barva)

 • 3 - Test gumb - pritisnite ta gumb, da preizkusite delovanje alarmnih luči
 • 4 - reže za prodiranje zraka
Avansa 150MC
 • Napajanje: AC 220V 50Hz
 • Občutljivost: 150PPM +- 80 PPM CO
 • Doba spustenia: 3 - 5 minút
 • Poraba energije: <3W
 • Delovna temperatura: -10°C - 55°C
 • Vlažnost: <95% (relativna vlažnost)
 • Raven glasnosti alarma: >85 dB (decibelov) pri 1 m od detektorja.
 • kupi

Ne nameščajte detektorja:

Detektor se napaja iz omrežne napetosti 220V, 50Hz. Ko se detektor napaja, se oglasi zvočni signal. Detektor potrebuje kratek čas za stabilizacijo. Stabilizacija lahko traja od 3 do 5 minut, kar je čas, potreben za umerjanje senzorja za delovanje. Med umerjanjem bo indikator CO utripal zeleno. Detektor nato preklopi v normalno delovanje in lučka za napajanje ostane vklopljena, kar pomeni, da detektor deluje. Pazite to svetilko, da se zagotovite, da detektor deluje. Preskusite detektor periodično s pritiskom na gumb Test (3). Indikator CO utripa rdeče in detektor zapiska. Ko detektor zazna nevarno koncentracijo ogljikovega monoksida, sproži alarm, indikator CO utripa rdeče, detektor pa sproži alarm. Alarm se ustavi, ko koncentracija ogljikovega monoksida pade pod raven nevarnosti za zdravje. Detektor občasno izvaja samočiščenje senzorja. To traja približno 30 sekund in lučka CO sveti zeleno. Ko je samočiščenje končano, indikator CO ugasne. Detektor neprekinjeno nadzira pravilno delovanje senzorja, ko je senzor okvarjen, LED sveti rumeno in detektor sproži opozorilni pisk. Da se prepričate, da to ni samo preprosta napaka, odklopite detektor iz napajanja za nekaj minut in ga znova priključite, da ponastavite senzor. Če napaka ostane in je LED-lučka CO rumena, to pomeni, da je senzor okvarjen. Če je detektor še vedno v garanciji, se obrnite na trgovino, kjer ste detektor kupili, in vrnite detektor za popravo.

Kaj storiti, ko zaslišite alarm?

Odprite vrata in okna za prezračevanje prostora in takoj izklopite vse vire ognja! Upoštevajte, da so vsi alarmi detektorja plina resnični, dokler ne prezračite sobe. Detektor ne sme nadomestiti vaše pozornosti. Nikoli ne puščajte ognja v peči, kaminih ali drugih virih, ki lahko proizvajajo ogljikov monoksid brez nadzora. Detektor ne izključuje vaše obveznosti, da varno uporabljate in vzdržujete vso opremo, ki lahko proizvaja ogljikov monoksid. Te morajo redno preverjati pooblaščene osebe. Detektor zmanjša število nesreč, vendar ni popolna naprava; vsaka elektronska naprava ima določene omejitve in ni vedno sposobna zaznati prisotnosti ogljikovega monoksida. V primeru izpada električne energije detektor ne deluje.
Alarm morda ne deluje vedno. Detektor morda ne bo deloval zaradi izpada električne energije. Detektor ne more zaznati ogljikovega monoksida na drugem nadstropju hiše. Ogljikov monoksid lahko prepozna samo v prostoru, kjer je nameščen. Zato mora biti detektor nameščen v vsakem nadstropju stavbe in v vsakem prostoru, kjer lahko pride do koncentracije ogljikovega monoksida. Detektor ogljikovega monoksida ne more zaznati prisotnosti plina, LPG ali dima, za to pa uporabite detektor plina ali detektor dima. Detektor nakazuje le koncentracijo ogljikovega monoksida v bližini senzorja, lahko je ogljikov monoksid v drugih delih hiše, zaprta vrata pa lahko preprečijo, da bi ogljikov monoksid dosegel detektor. Namestite dovolj detektorjev za kompenzacijo prisotnosti vrat ali drugih ovir. Vedno ne slišite sproženega alarma, čeprav je glasnost alarma ustrezna. Če je detektor nameščen zunaj spalnice, alarm ne bo zbudil ljudi z globokim spanjem in ljudi, ki so jemali zdravila za spanje ali uporabljali alkohol in narkotike, zlasti če so vrata v spalnico zaprta. Tudi tisti, ki so pozorni, mogoče ne bodo slišali alarma, če je detektor predaleč, ali pa je zvok oslabljen zaradi prometnega hrupa, avdio-video sistemov, klimatske naprave ali drugih naprav. Osebe z okvaro sluha ne slišijo alarma.